Az együttműködés gyorsabb fejlődést hozhat

Együttműködési megállapodást írt alá a VM VKSZI a Debreceni Egyetemmel. Egymás képzési, szaktanácsadási és tudományos kutatási feladatának segítésén túl több konkrét pontot is tartalmaz a dokumentum. A Növénytermelés című folyóirat kiadásában közösen munkálkodnak a jövőben.

A VM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet (VM VKSZI) az elmúlt időszakban fokozott figyelmet fordít a hatékonyabb együttműködés érdekében szakmai partnereire. Ezért a közelmúltban már több együttműködési megállapodást kötött több felsőoktatási intézménnyel, kutatóintézettel és más szakmai szervezetekkel.

A Kaposvári Egyetemmel február 16-án, míg a Gödöllői Egyetemmel március 21-én fűzte szorosabbra kapcsolatát az intézet, hogy elősegítsék a korábban megfogalmazott stratégiai céljaik megvalósulását. A VM VKSZI és az érintett felsőoktatási központok együttműködnek a képzés, szaktanácsadás és a kutatás mindazon területén, amelyeken a szakmai kapcsolódás kölcsönös előnyeit ki lehet használni.

Nagy János centrumelnök az együttműködési megállapodás aláírásakor kijelentette: a hihetetlen nemzetközi versenyben az egyetem kivívott pozícióit meg kell védeni, erre nagy lehetőséget ad a VM VKSZI-vel kötött megállapodás, hiszen így gyorsabban hasznosulhatnak a gazdaságban és a társadalomban kutatási eredményeik. A Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centrumának (DE AGTC) vezetője szerint „mérföldkőnek tekinthető a megállapodás”, mert a szaktanácsadás területén minőségi változást hozhat nemcsak a hazai, hanem Kárpátalja mezőgazdaságában is.

Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség alelnöke kijelentette, „reméljük a határ mentén élő magyarok is gazdagodnak az együttműködéstől”. Hozzátette: bár Ukrajna nem tagja az Európai Uniónak, de hasonló problémákkal küzd, ezért is nagy hasznára válna a kárpátaljai magyaroknak az itt felhalmozott tudásanyag és szervezeti működés.

Az intézet szakmai segítséget nyújt a DE AGTC graduális és posztgraduális képzésében résztvevő hallgatói számára tudományos diákköri dolgozatok, diplomamunkák, valamint doktori (PhD) disszertációk készítéséhez – mondta Mezőszentgyörgyi Dávid, a VM VKSZI főigazgatója a rendezvényen. Az együttműködés kiterjed a kutatás, a fejlesztés és az innováció területére is. Mivel az intézet nem végez külön kutatásokat, ezért ebben támogatja az egyetemet, valamint az eredményeket együtt építik bele a fejlesztésekbe. A 2014-2020-as tervezési időszak első nagy kulcsszava az innováció, így ezen a területen mindenkinek jövedelmező az együttműködés.

Forrás: VM VKSZI